Header

Kardynał Blase Cupich: Agenci ICE nie mogą wchodzić do kościołów

Kardynał Blase Cupich zlecił chicagowskim księżom by nie wpuszczali agentów federalnego urzędu imigracyjnego do kościołów. W ten sposób metropolita Chicago stanął w obronie nieudokumentowanych imigrantów, zagrożonych deportacją na podstawie zarządzeń prezydenta Donalda Trumpa. Decyzja ta może oznaczać, że kościoły staną się azylami dla tych osób czyli tzw. safe havens. Kardynał Cupich poinstruował księży, że w razie pojawienia się agentów ICE ( Immigration and Customs Enforcement) nie należy ich wpuszczać do kościoła, powinni oni przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość, cel swojej wizyty i przedstawić nakaz lub dokument zezwalający na wejście na teren budynku sakralnego. Jednocześnie księża powinni natychmiast skontaktować się z prawnikiem. Zwierzchnik Archidiecezji przyznał, że w ostatnim czasie nieudokumentowani imigranci stali się celem zakrojonych na szeroką skalę aresztowań. Kardynał Cupich podkreślił, że konieczna jest solidna reforma imigracyjna.

1