Header

Jubileusz 150. lecia powstania parafii pw. Świętego Stanisława Kostki w Chicago

Parafia pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Chicago obchodziła w niedzielę 150. rocznicę powstania. Sanktuarium wybudowane przez polskich emigrantów przez lata było nie tylko miejscem modlitw ale i spotkań naszych rodaków. Mimo trudności finansowych działa do dziś, choć obecnie skupia katolików różnej narodowości, głównie zaś Latynosów. Kościół przetrwał nie tylko wielki pożar w Chicago ale także udało się go ominąć a przez to ocalić podczas budowy biegnącej w jego pobliżu autostrady Kennedy. Kościół Świętego Stanisława Kostki zyskał sobie przydomek „matki polonijnych kościołów” jakie wybudowano w Chicago. Jest jedynym sanktuarium otwartym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Przy parafii prowadzona jest też stołówka dla bezdomnych i biednych, w której dziennie wydawane jest do 100 posiłków.

1