Header

Jimmy John’s zapłaci Illinois 100 tysięcy dolarów odszkodowania

Illinois zawarło porozumienie z Jimmy John’s , siecią restauracji znanych ze sprzedaży kanapek. Jak poinformowała prokurator generalna, Lisa Madigan Jimmy John’s zgodziło się na usunięcie zapisu zabraniającego pracownikom z najniższą stawką godzinową na przejście do konkurencyjnych placówek. Ma też zapłacić 100 tysięcy dolarów, które przeznaczone zostaną na propagowanie zasad uczciwego zatrudniania pracowników. Zgodnie z zasadami korporacja, mająca na terenie Illinois około 300 restauracji z kanapkami w umowach pracowniczych zastrzegała, że osoby chcące przejść do konkurencyjnej firmy musiały czekać 2 lata zanim mogły podjąć pracę po złożeniu wymówienia w Jimmy John’s. Prokurator Madigan uznała te praktyki za sprzeczne z prawem i nieuczciwe. Przypomniała, że w styczniu 2017 roku wejdzie w życie tzw. Illinois Freedom to Work Act uniemożliwiający firmom umieszczanie w kontraktach zapisu, zabraniającego pracownikom zarabiającym mniej niż 13 dolarów na godzinę przejście do konkurencji, oferującej wyższą stawkę kompanii.

1