Header

Jest projekt powołania jednej agencji tranzytowej

Projekt ustawy złożony w stanowej legislaturze w Springfield przewiduje połączenie CTA, Metra i Pace w jedną agencję tranzytową. Miałaby ona nadzorować transport publiczny w północno-wschodnim Illinois w tym w Chicago co zapewniłoby dodatkowe 1,5 miliarda dolarów rocznego finansowania na transport publiczny. Demokratyczny senator stanowy z Chicago, Ram Villivalam i demokratyczna kongreswoman z Chicago Eva-Dina Delgado przedstawili projekt ustawy Metropolitan Mobility Authority Act, na mocy którego powstałaby Metropolitalny Urząd ds. Mobilności (Metropolitan Mobility Authority) w celu nadzorowania wszystkich operacji transportu publicznego. Organ ten zastąpiłby Regionalny Zarząd Transportu (RTA). Zmiana ma na celu uniknięcie nakładania się i rywalizacji o pieniądze między CTA, Pace i Metra. Połączenie przedsiębiorstw pozwoliłoby też na skoordynowanie usług i ustabilizowanie taryf. „Obecne zasady nie działają na korzyść podatników, którzy płacą za dublującą się biurokrację tych przedsiębiorstw komunikacji a powstanie jednej agencji usprawniłby lepsze funkcjonowanie transportu publicznego” – uważa Eva-Dino Delgado. Nowa agencja składałaby się z 18 głosujących dyrektorów: gubernator wybrałby trzech, burmistrz Chicago i prezes zarządu powiatu Cook po pięciu a dyrektorzy generalni powiatów DuPage, Kane, Lake, McHenry i Will po jednym. Przewodniczący gremium zostałby następnie wybrany przez 18 dyrektorów, ale nie byłby to ktoś z tego gremium. Dodatkowa ustawa miałaby zapewnić ponadto 1,5 miliarda dolarów rocznie z funduszy stanowych na koszty operacyjne dla agencji tranzytowych.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1