Header

J.B. Pritzker podpisał ustawy chroniące dzieci nielegalnych imigrantów

Gubernator Illinois podpisał dwie ustawy, mające zapewnić ochronę dzieciom nielegalnych imigrantów przed odseparowaniem ich od rodziców. J.B. Pritzker podkreślił, że agresywna polityka imigracyjna prezydenta Donalda Trumpa wymaga reakcji. „Nasz stan stawia zaporę takim działaniom” – dodał gubernator. Jedna z ustaw umożliwia przekazanie dzieci wybranym opiekunom jeżeli rodzice zostaną zatrzymani przez ICE. Druga ustawa gwarantuje nieudokumentowanej młodzieży, która doświadczyła traumy bezpieczne miejsce zamieszkania. Stan zapewni też maltretowanym lub zaniedbanym dzieciom pewnego rodzaju „wizy”. Nowe regulacje prawne spotkały się z uznaniem nie tylko prawników imigracyjnych ale także The Gad Hill Center działającej w chicagowskiej dzielnicy Pilsen, która pomaga rodzinom imigrantów. Miesiąc temu zgromadziła ona dane od rodziców na wypadek ich deportowania po tym jak prezydent zapowiedział ogólnokrajowa akcję ICE.

1