Header

Izba Reprezentantów Illinois zatwierdziła poprawkę do ustawy o równych prawach do Konstytucji USA

Illinois jest 37. stanem, który ratyfikował poprawkę do ustawy o równych prawach do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Po burzliwej debacie na temat szerszej dostępności do aborcji i ochronie praw mniejszości Izba Reprezentantów głosami 72-45 przyjęła poprawkę do Equal Rights Amendment. Illinois było jednym z 15 stanów, które w 1982 roku przed upłynięciem wyznaczonego czasu nie zatwierdziło dokumentu. Współautorka poprawki, demokratyczna kongreswoman Lou Lang zaznaczyła, że to historyczny dzień dla kobiet nie tylko w Illinois ale w całym kraju. Aby poprawka została uwzględniona musi ją ratyfikować 38 stanów.

1