Header

IRS zachęca ludzi do powrotu do pracy w urzędzie podatkowym

Federalny urząd podatkowy (IRS) zwrócił się do tysięcy zatrudnionych w nim osób do dobrowolnego powrotu do pracy. IRS potrzebuje ludzi, którzy zajęliby się koniecznymi czynnościami. Wśród nich wymieniono sprawdzanie poczty i zeznań podatkowych. Dzięki temu Amerykanie szybciej otrzymają zwroty podatkowe, potrzebne im zawłaszcza w okresie panującej pandemii koronawirusa. Szacuje się, że z jej powodu pracę w USA straciło już ponad 26 milionów ludzi. IRS zapewnił swoich pracowników, że zachowane zostaną wszelkie środki ostrożności w tym tzw. dystans społeczny. Zostanie im także przydzielony sprzęt ochrony osobistej jak maseczki. Urząd podatkowy oferuje ponadto osobom, które wrócą do pracy – jak to ujęto- wynagrodzenie motywacyjne.

1