Header

IRS chce byśmy opóźnili składanie zeznań podatkowych

Amerykański urząd podatkowy IRS zwrócił się do mieszkańców 18 stanów w tym Illinois o wstrzymanie się ze składaniem zeznań podatkowych za 2022 rok. Powodem są specjalne zwroty stanowe przekazane podatnikom.  „Istnieje wiele programów stanowych, które dystrybuowały różnego rodzaju płatności w 2022 roku, a zasady ich dotyczące są złożone” – czytamy w oświadczeniu wydanym  IRS. Urząd dodał, że w przyszłym tygodniu powinien opublikować więcej informacji na ten temat, które zapewnią jasność przy składaniu rozliczeń podatkowych. IRS zwrócił uwagę, że przy składaniu rozliczeń podatkowych pojawiło się wiele pytań dotyczących ulg czy wsparcia finansowego przyznanego mieszkańcom przez niektóre stany. W Illinois kwalifikujący się mieszkańcy otrzymali jednorazowo do 700 dolarów w ramach Illinois Family Relief Plan. Sprawę w naszym stanie komplikuje fakt, że czeki składały się z dwóch różnych rabatów: jednego na indywidualny podatek dochodowy i drugiego na podatek od nieruchomości.

1