Header

Instagram wypłaca odszkodowania

Użytkownicy portalu Instagram w Illinois zaczęli otrzymywać wypłatę odszkodowania w ramach ugody zbiorowej o wartości 68 milionów dolarów. Na konta niektórych użytkowników tego portalu społecznościowego czeki na 32 dolary wpłynęły już w piątek. Ugoda zbiorowa z portalem Instagram to efekt pozwu zbiorowego złożonego w sądzie powiatu DuPage. Stwierdzono w nim, że Meta do której należy Instagram naruszyła obowiązująca w Illinois ustawę o prywatności biometrycznej. Zabrania ona firmom gromadzenia i przechowywania informacji biometrycznych, które można wykorzystać do identyfikacji osób. Podobne ugody zawarto także na podstawie innych pozwów złożonych w Illinois z Google, Snapchatem i Facebookiem Ich użytkownicy również otrzymali odszkodowanie.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1