Header

Indiana będzie sprawdzała kto otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych

Mieszkańcy Indiany korzystający z zasiłku dla bezrobotnych będą musieli co tydzień sprawdzać oferty pracy. We wtorek gubernator tego stanu, Eric Holcomb podpisał specjalne rozporządzenie wymagające aktywnego poszukiwania pracy. Będzie ono obowiązywać od 1 czerwca. Od tego dnia stanowy departament pracy przy zatwierdzaniu zasiłku dla bezrobotnych ma prawo wymagać dokumentu potwierdzającego, że osoba korzystająca z dofinansowania faktycznie szuka pracy. Sprawdzane będą między innymi aplikacje o pracę składane przez petentów. Mogą oni przedstawić także zaświadczenia o udziale w kursach przygotowujących do zmiany zawodu. Ze względu na pandemię koronawirusa rząd federalny upoważnił stany do zniesienia wymogu dotyczącego poszukiwania pracy. Wiele osób pomimo wznowienia działalności gospodarczej i licznych ofert pracy w dalszym ciągu pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Ludzie niechętnie wracają do pracy.

1