Header

Imigranci bez statusu mogą liczyć na przeszczep nerki

Nieudokumentowani imigranci , zamieszkujący Illinois mogą liczyć na przeszczep nerki. Zgodnie z prawem, jakie obowiązuje od  października tego roku, osoby przebywające na terenie USA bez stałego statusu mogą liczyć na pomoc finansową naszego stanu w leczeniu niewydolności nerek, obejmującym dializę a także przeszczep. Odkąd weszło nowe zarządzenie 686 nieudokumentowanych imigrantów przeszło ewaluację do programu leczenia niewydolności nerek. Przepisy zatwierdzone przez władze Illinois zapewniają ponadto pacjentom bez stałego pobytu dofinansowanie na lekarstwa, przepisywane osobom po przeszczepie nerki.  Nasz stan jako pierwszy w USA zatwierdził  tak korzystne przepisy, dzięki którym na listę oczekujących na dializę czy przeszczep będą mogły być wpisane osoby, które nie posiadają tzw. legalnego statusu. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z budżetu Illinois. Obliczono, że na przeszczep jednej osoby przeznaczone będzie od 60 do 70 tysięcy dolarów. Nowe prawo wzbudziło już kontrowersje, pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne Medicaid, z uregulowanym statusem  twierdzą , że spowoduje to wydłużenie czasu oczekiwania  na przeszczep rezydentów Stanów Zjednoczonych.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1