Header

Illinois zrównuje płacę kobiet i mężczyzn

Gubernator J.B. Pritzker podpisał ustawę, chroniącą przed zróżnicowaniem wysokości wynagrodzenia za wykonywaną tą samą pracę przez kobiety i mężczyzn. W dalszym ciągu w USA trwa walka o zrównanie płacy. Przykładowo na dolara zarabianego przez mężczyzn kobiety za tą samą pracę otrzymują w granicach 70 centów – twierdzą organizacje broniące praw pracowników. Ustawa zabrania też pracodawcom pytać o wcześniejsze zarobki osób ubiegających się o nową posadę oraz o świadczenia jakie otrzymywały w poprzednim miejscu pracy. „Nie możemy oczekiwać wielkich zmian w ciągu jednej nocy. Ta ustawa jednak pokazuje jakim stanem chcemy być. Takim w którym wszyscy bez względu na płeć traktowani są na równi” – powiedział Pritzker podpisując w środę dokument. Ustawa wejdzie w życie za 60 dni.

1