Header

Illinois znowu wprowadzi karę śmierci?

Republikanie chcą przywrócenia kary śmierci w Illinois. Do legislatury w Springfield wpłynął nowy pakiet ustaw dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Republikański kongresman stanowy John Cabello złożył zestaw projektów ustaw, z których jeden przewiduje przywrócenie kary śmierci. Zgodnie z zapisem kara śmierci byłaby dopuszczalna za zamordowanie policjanta lub strażaka na służbie, w przypadku osób uznanych winnym zamordowania dwóch lub więcej osób, jeżeli ofiara morderstwa miała mniej niż 12 lat i jeżeli do morderstwa doszłoby w instytucji religijnej. Illinois przywróciło karę śmierci w 1974 roku, ale została ona zniesiona w 2011 roku na mocy ustawy sponsorowanej przez obecnego prokuratora generalnego Kwame Raoula, wówczas senatora stanowego i przez byłego gubernatora Pata Quinna, po moratorium wprowadzonym na karę śmierci przez wcześniejszego gubernatora George’a Ryana w 2000 roku. Od 1976 do 1999 roku w Illinois wykonano karę śmierci w przypadku 12 osób.

1