Header

Illinois znowu dostało C minus za infrastrukturę

Illinois otrzymało ocenę C minus za system infrastruktury. Dokładnie taką samą przyznano naszemu stanowi w 2014 i 2018 roku. Raport na 2022 rok opublikowało Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa. Raport dotyczący infrastruktury publikowany jest co cztery lata. Ta sama, niska ocena nie oznacza, że Illinois nie wprowadziło ulepszeń. Jednak nie są one na takim poziomie jakiego oczekują specjaliści. Wskazano, że postępy poczyniono w modyfikacji zapór i śródlądowych dróg wodnych. Jednocześnie nadal spada poziom infrastruktury zapewniającej wodę pitną. W przypadku 86 procent z 444 wodociągów stwierdzono naruszenie zasad wyznaczonych przez agencję ochrony środowiska (EPA). Wprawdzie woda pitna nadal nadaje się do użytku ale jej jakość pozostawia wiele do życzenia. W przypadku 4 procent wystąpiły naruszenia w technice oczyszczania co oznacza między innymi, że do wody dodawano chlor. Natomiast 10 procent systemów dostarczających wodę pitną w Illinois do 2019 roku naruszyło poziomy zanieczyszczeń a to z kolei oznacza, że w wodzie znajdowały się związki, które mogły zaszkodzić ludziom. Dlatego jak zaznaczono w raporcie Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa konieczny jest nacisk na modernizację wodociągów w Illinois. Z danych Krajowych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wynika, że od 2015 do 2018 roku w Illinois zachorowały 83 osoby po wypiciu skażonej wody. Spośród nich 50 wymagało hospitalizacji a 16 osób zmarło z powodu zatrucia ołowiem lub związkami pochodnymi.

1