Header

Illinois wprowadza kontrowersyjny program samodzielnej nauki dla uczniów szkół średnich

Wybrane szkoły średnie w Illinois wdrażają pilotażowy program, umożliwiający uczniom samodzielną naukę. Program funkcjonuje już w 10 dystryktach szkolnych na terenie naszego stanu a zainicjował go prawie 10 lat temu Uniwersytet Chicago. Uzdolnieni uczniowie korzystając z Internetu sami szukają odpowiedzi na wskazane zagadnienia a w momencie , kiedy okazuje się to dla nich zbyt trudne mogą zwrócić się o pomoc do nauczycieli. Jest to metoda nauczania, która wzbudziła wiele kontrowersji w całym kraju a Illinois jest tym stanem, który wdraża ją powoli i z opóźnieniem. W 2016 roku legislatura Illinois zatwierdziła ustawę zezwalającą na rozpoczęcie tego pilotażowego programu nauczania a rok później został on przyjęty przez stanową komisję edukacji.

1