Header

Illinois odmówiło podania informacji odnośnie osób posiadających prawo jazdy

Amerykańskie biuro spisu ludności (U.S. Census Bureau) zwróciło się do władz stanów o przekazanie informacji z bazy danych osób posiadających prawo jazdy. Obejmują one nie tylko nazwiska i daty urodzenia ale także informacje odnośnie statusu imigracyjnego. Obrońcy praw cywilnych już wyrazili zaniepokojenie. Twierdzą, że administracja prezydenta Donalda Trumpa mimo zakazu Sądu Najwyższego umieszczenia w przyszłorocznym spisie ludności pytania odnośnie tego czy jego uczestnicy są obywatelami USA, próbuje obejść postanowienie i uzyskać te informacje. Biuro sekretarza stanowego Illinois, Jessego White’a odmówiło przekazania tych informacji. Podobnie zresztą postąpiło wiele innych stanowych biur. Argumentowały one między innymi, że jest to naruszenie prawa do prywatności. Spis ludności rozpocznie się 1 kwietnia 2020 roku.

1