Header

Illinois ma zeległości w usuwaniu zapisów o przestępstwach związanych z marihuaną

1 stycznia 2020 roku Illinois zalegalizowało marihuanę rekreacyjną. Specjalna ustawa obejmuje też możliwość usunięcia z kartotek kryminalnych rejestrów o aresztowaniach czy wyrokach skazujących za posiadanie jej w niewielkich ilościach. Zapis ten był często wspominany przez samego gubernatora J.B. Pritzkera, który w przeddzień legalizacji marihuany rekreacyjnej ułaskawił blisko 11 tysięcy osób. Jednak do wyczyszczenia kartotek kwalifikuje się w naszym stanie ponad 700 tysięcy spraw. Proces ten jest o tyle istotny, że umożliwi on osobom skazanym za tego typu przestępstwa znalezienie lepszej pracy, zdobycie wykształcenia czy wynajęcie mieszkania. Zgodnie z ustawą legalizującą marihuanę rekreacyjną, policja stanowa Illinois otrzymała polecenie identyfikacji do 1 stycznia 2021 roku takich spraw, które miały miejsce jeszcze w 2013 roku. Mogą one automatycznie zostać usunięte z kartotek kryminalnych. Szacuje się, że może być ich w granicach 47 tysięcy. Na początku tego roku prokurator stanowa powiatu Cook, Kim Foxx postąpiła tak w przypadku 2 200 spraw. W przypadku osób skazanych za posiadanie do 30 gram marihuany sprawy ich przekazywane są do rewizyjnej komisji więziennictwa, która wysyła odpowiednią rekomendację gubernatorowi. J.B. Pritzker powiedział, że ułaskawi każdą osobę z rekomendacją komisji. Natomiast w przypadku wyroków skazujących za posiadanie do 500 gram marihuany możliwe jest wystąpienie do sądu o zapieczętowanie akt i zachowanie ich do wglądu publicznego. Jednak policja i prokuratura mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w zależności od okoliczności przestępstwa.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1