Header

Illinois kontynuuje program walki z przemocą

Illinois uruchamia drugą pulę z funduszu zapobiegania przemocy. Do podziału jest 113 milionów dolarów. Pieniądze mają przypaść 42 regionom w których notuje się wysoką przestępczość. 26 z nich znajduje się na terenie Chicago. Fundusz jest częścią trzyletniego planu gubernatora J.B. Pritzkera bezpieczeństwa publicznego (Reimagine Public Safety Act). Pozwoli on na finansowanie programów dla młodzieży, warsztatów pracy a także ochronę zdrowia psychicznego. W listopadzie ubiegłego roku gubernator J.B. Pritzker uznał przemoc za kryzys zdrowia publicznego w Illinois.

1