Header

Illinois będzie aktwynie walczyć z globalnym ociepleniem

Gubernator J.B. Pritzker podpisał ustawę umożliwiającą Illinois podjęcie kroków w kwestii ochrony środowiska. W dokumencie zatwierdzonym przez demokratycznego gubernatora uwzględniono zapisy protokołu z Kioto, uzgodnionego na konferencji w 1997 roku a który wszedł w życie w 2005. Przewiduje on podjęcie działań w celu przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Wprawdzie Stany Zjednoczone wycofały się z niego już w 2001 roku a więc jeszcze przed jego wejściem w życie jednak Illinois zdecydowało się nie postępować dłużej z zaleceniami federalnymi i przystąpić do działań, które zapewnią większą ochronę środowiska. J.B. Pritzker zapowiedział też przystąpienie Illinois do zrzeszenia amerykańskich gubernatorów pod nazwą U.S. Climate Alliance, którego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

1