Header

IKEA zgodziła się na wypłatę odszkodowania

Klienci IKEA mogą starać się o odszkodowanie w ramach ugody z powództwa zbiorowego. Termin składania wniosków upływa 4 maja. Ugoda na kwotę 24 milionów dolarów opiera się na zarzutach zawartych w pozwie, który został złożony w sądzie powiatu Cook. Popularnej firmie meblarskiej założonej w Szwecji zarzucono, że drukowała paragony za transakcje kartami kredytowymi lub debetowymi w swoich punktach sprzedaży detalicznej, które zawierały więcej niż 5 ostatnich cyfr numeru karty debetowej lub kredytowej. Wprawdzie sąd nie orzekł na korzyść żadnej ze stron jednak IKEA zgodziła się zapłacić 24,25 mln dolarów w ramach ugody. Jednocześnie zapisy sądowe pokazują, że firma zaprzecza wszelkiej odpowiedzialności lub niewłaściwemu postępowaniu. W ramach ugody każdy, kto robił zakupy w IKEA w USA między 18 października 2017 a 31 grudnia 2019 roku i użył karty debetowej lub kredytowej może być uprawniony do wypłaty odszkodowania. Niektórzy już otrzymali zawiadomienie. Ostateczna kwota będzie zależała w dużej mierze od liczby złożonych roszczeń ale firma prawnicza reprezentująca klientów IKEA spodziewa się, że czeki mogą być wystawione na sumę od 30 do 60 dolarów.

1