Header

II Polonijny Kongres Rodziny

Komunikat prasowy:

Od 6 – 15 lutego 2015 odbędzie się II Polonijny Kongres Rodziny w Chicago: tydzień poświęcony wykładom rekolekcyjnym oraz spotkaniom warsztatowym dla małżeństw, osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, dla osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę i życie duchowe, i dla młodzieży, wraz z towarzyszącymi wydarzeniami kulturalnymi.
Kongres pod hasłem „Oblicza Miłości – Rodzice. Wszyscy Jesteśmy Powołani Do Miłości i Wychowania” jest organizowany z inicjatywy świeckich członków fundacji Strong Family / Silna Rodzina wraz z archidiecezjalnym Biurem Duszpasterstwa Rodzin i Biurem Duszpasterstwa Młodych Dorosłych. Opiekunem duchowym przedsięwzięcia jest O. Jerzy Karpiński, SJ. Patronat nad Kongresem objął Arcybiskup Chicago.
W oczekiwaniu na Synod Rodziny, który odbędzie się w październiku 2015 roku w Rzymie, Ojciec święty Franciszek I zachęca wszystkich wiernych do rozważania tajemnicy rodziny poprzez cały nadchodzący rok. Jako organizatorzy Kongresu czujemy się z szczególnie zachęceni do dalszej pracy w przygotowywaniu wydarzenia, które pozwoli głębiej zrozumieć i docenić życie rodzinne w naszej Archidiecezji.
Wszyscy wiemy, że podstawą szczęśliwego małżeństwa oraz trwałej i szczęśliwej rodziny jest miłość między mężem a żoną oraz między rodzicami a dziećmi. Szczęśliwa rodzina to taka, w której każdy kocha każdego. Ale być odpowiedzialnym rodzicem to jednocześnie kochać i wymagać. Kochać i wychowywać dzieci to wspierać je w rozwoju. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości i do wychowywania tych, których kochamy.
Wszyscy – to znaczy, nie tylko ci, którzy są wzorem i którzy nie borykają się z poważnymi problemami. Do miłości i wychowywania swoich bliskich powołani są także ci, którzy czują się poturbowani i boleśnie doświadczeni, którzy przeszli przez krzyż, rozłąkę, porzucenie czy opuszczenie. Wszyscy możemy uczyć się dojrzałej miłości od Jezusa i stawać się błogosławieństwem dla naszych bliskich.
W czasie II Kongresu rekolekcje, warsztaty, i konferencje dotyczyć będą różnych obliczy miłości w małżeństwie i rodzinie. Miłość to taki sposób odnoszenia się do drugiej osoby, dzięki któremu kochanej osobie chce się żyć i który sprawia, że kochana osoba znajduje siłę, by radzić sobie nawet w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Miłość, jakiej uczy nas Jezus, przejawia się w naszej trosce, wierności, odpowiedzialności, uczciwości, wytrwałości, w naszym ciągłym nawracaniu się po to, by naszych bliskich kochać coraz bardziej i coraz mądrzej. Kochać na wzór Jezusa to być gotowym do oddania życia za bliskich. To traktować małżonka i dzieci jak największe skarby na tej ziemi. To stawać się dla nich zamkiem obronnym i świadkiem miłości Boga do człowieka.
Biorąc pod uwagę złożony i bogaty charakter hasła przewodniego, program Kongresu został podzielony na pięć głównych działów po to, aby każdy mógł znaleźć coś, co szczególnie do niego przemówi czy to modlitwę, konferencje, warsztaty, sympozjum, czy tez wydarzenia kulturalne. Prezentacje odbędą się głównie w języku polskim, ale również po angielsku w szeregu parafii na terenie Archidiecezji Chicago.
Swój udział już zadeklarowali: Jezuicki Ośrodek Milenijny, Parafie: Miłosierdzia Bożego, Ojców Cystersów, Św. Brunona, Św. Daniela Proroka, Św. Ferdynanda, Św. Gertrudy, Św. Konstancji, Św. Cyryla i Metodego, Św. Tomasza Becketta, Św. Trójcy, Św. Wiliama, Św. Władysława oraz Bazylika św. Jacka

Dodatkowe informacje dostępne są na:

1