Header

Harwood Heights najgorszą dzielnicą Chicago

Harwood Heights uznane zostało za najgorszą dzielnicę w metropolii chicagowskiej. W rankingu opublikowanym przez RoadSnacks brano pod uwagę poziom edukacji, bezrobocie, liczbę przestępstw, dochód na mieszkańca i gęstość zaludnienia. W tym zestawieniu najgorzej wypadło wspomniane Harwood Heights, liczące ponad 8 tysięcy mieszkańców. Z obliczeń wynika, że roczny dochód na rodzinę wynosi tam tylko 41,565 dol. a poziom edukacji – zdaniem autorów rankingu – jest jednym z najgorszych w rejonie Chicago. Oto dziesiątka najgorszych dzielnic Wietrznego Miasta:
1. Harwood Heights;
2. Lyons;
3. Worth;
4. Hickory Hills;
5. Oak Lawn;
6. Palos Hills;
7. Westchester;
8. Brookfield;
9. Elmwood Park;
10. Riverside.

1