Header

Gwałtowne zmiany klimatyczne w rejonie Wielkich Jezior

W rejonie Wielkich Jezior odnotowano szybsze ocieplenie klimatu niż w pozostałych częściach Stanów Zjednoczonych – wynika z raportu opublikowanego przez amerykańskich naukowców. Może to oznaczać gwałtowniejsze burze, pogorszenie jakości wody, erozję a farmerzy będą mieli więcej problemów z utrzymaniem plonów – twierdzą naukowcy. W dorocznym raporcie zaznaczono, że temperatura na Środkowym Zachodzie i w północno wschodnich stanach USA a także w południowej Kanadzie wzrosła od 1985 do 2016 roku o 1.6 F. Naukowcy alarmują, że jeżeli nadal do powietrza emitowany będzie w ogromnej ilości dwutlenek węgla to w najbliższych latach temperatura może wzrosnąć o parę stopni a to oznacza ogromne zmiany klimatu. Wiosną mogą pojawiać się intensywniejsze opady deszczu, które będą powodowały powodzie a lato będzie suche i bardzo ciepłe. Zmiany klimatu są realne i ludzkość musi je powstrzymać – zaznaczono w raporcie.

1