Header

Gubernator wiedział o zanieczyszczeniu z zakładów Sterigenics w Willowbrook

Administracja gubernatora Bruca Raunera od miesięcy ukrywała informacje na temat emisji niebezpiecznych związków przez zakład produkcyjny Sterigenics w Willowbrook – ustaliło biuro prokurator generalnej Illinois, Lisy Madigan. W wydanym w piątek oświadczeniu podkreślono, że od 8 miesięcy administracja Raunera wiedziała, że skażenia powietrza może powodować choroby nowotworowe u okolicznych mieszkańców. Mimo tego nic w tej sprawie nie zrobiła. Dopiero kiedy sami mieszkańcy i federalna agencja ochrony środowiska (EPA) ujawniła podniesione stężenie niebezpiecznych związków sprawa została nagłośniona. Biuro prokurator podkreśliło, że EPA na stan Illinois nie chciała ujawnić posiadanych danych, potwierdzających te informacje. W piątek odbyło się publiczne wysłuchanie w sprawie dalszej działalności Sterigenics, na którym pojawili się mieszkańcy Willowbrook. Złożyli też petycję do gubernatora Bruca Raunera o podjęcie zdecydowanych działań. Przedstawiciele zakładu odmówili udziału w spotkaniu.

1