Header

Gubernator Rauner zapewnia nowe miejsca pracy

Gubernator Bruce Rauner podpisał rozporządzenie wykonawcze, które umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy w południowych rejonach Chicago. Dokument pozwoli również na modernizację naturalnych parków i zbiorników wodnych. Mowa o Millennium Reserve, utworzonym w 2012 roku na terenie ponad 15 tysięcy akrów na pogranicznym terenie dwóch stanów: Illinois i Indiany. Obejmuje on między innymi historyczny rejon chicagowskiej dzielnicy Pullman. Podpisane przez Raunera rozporządzenie pozwoli prywatnym inwestorom na zaciąganie niskooprocentowanych pożyczek a także na staranie się o stanowe czy federalne granty.

1