Header

Gubernator Rauner popiera projekt płatnego odcinka autostrady na I-55

Gubernator Bruce Rauner naciska na legislaturę Illinois by wydała zgodę na poszerzenie autostrady I-55 o dodatkowe, ekspresowe i płatne pasy ruchu. Rauner stwierdził, że usprawnią one nie tylko komunikację na tej zatłoczonej autostradzie w rejonie Chicago ale także dzięki inwestycji stworzone zostaną nowe miejsca pracy. Dodatkowe pasy ruchu miałyby powstać w obydwu kierunkach na I-55 (czyli Stevenson) między I-355 a I-90/94 w południowej dzielnicy Chicago. Pomysł popiera stanowy sekretarz transportu a także republikański przywódca w Izbie Reprezentantów, Jim Durkin. Z kolei przewodniczący Izby, Demokrata Michael Madigan powiedział, że czeka na dodatkowy raport w sprawie rozbudowy autostrady. Reakcje kierowców na powstanie nowych, płatnych pasów ruchu na I-55 są mieszane. Wielu uważa, że mieszkańcy obciążeni są już wysokimi podatkami i innymi opłatami, dlatego sprzeciwiają się kolejnej płatnej autostradzie. Jednak jest też grupa kierowców, pochwalająca pomysł, którzy uważają, że płatny odcinek Stevenson usprawni ruch na tej autostradzie.

1