Header

Gubernator Rauner odblokował pieniądze na ośrodki opiekuńcze dla dzieci

Gubernator Bruce Rauner odblokował pieniądze na opiekę dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach w Illinois. W związku z kryzysem budżetowym, trwającym od lipca Republikanin wstrzymał pieniądze na ośrodki opiekuńcze finansowane przez władze stanowe, gdzie rodzice mogli oddawać swoje dzieci. Rauner krytykowany za cięcia na wsparcie dla najuboższych mieszkańców zdecydował się przekazać określoną kwotę, która pozwoli na dalsze funkcjonowanie przedszkoli i innych ośrodków opiekuńczych także na terenie Chicago. Dodajmy, że w Illinois korzysta z nich ponad 70 tysięcy dzieci.

1