Header

Gubernator J.B. Pritzker staje w obronie aborcyjnego prawa kobiet

Gubernator Illinois, J.B. Pritzker domaga się od legislatorów ustanowienia federalnej ochrony prawa aborcyjnego. Zostało ono zagwarantowane w 1973 roku przez Sąd Najwyższy USA w trakcie głośnej sprawy Roe vs. Wade. Tymczasem kilka dni temu wyciekła notatka Sądu Najwyższego z której wynika, że nie wyklucza on zniesienia krajowego prawa do aborcji i pozostawienia tej sprawy w gestii władz każdego stanu. W Stanach Zjednoczonych w tym w Chicago doszło do protestów obrońców prawa aborcyjnego. Pritzker już wcześniej zapewniał, że Illinois pozostanie przyjazne kobietom, które same chcą decydować o utrzymaniu lub przerwaniu ciąży. Podczas wizyty w Planned Parenthood w Fairview Heights powtórzył, że konieczna jest dalsza ochrona federalna. Wezwał amerykańskich senatorów by podjęli konieczne kroki w celu przyjęcia odpowiednich przepisów w tym zniesienia obstrukcji jeżeli zajdzie taka potrzeba. Wystąpienie gubernatora Illinois poprzedziło oczekiwane głosowanie w Senacie USA w sprawie ustawy o ochronie kobiet. Przewiduje ona między innymi prawne zabezpieczenia dla pracowników medycznych wykonujących zabiegi aborcji.

1