Header

Gubernator J.B. Pritzker podpisał SAFE-T Act

Gubernator J.B. Pritzker podpisał we wtorek SAFE-T Act. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku.  Nowe przepisy, zatwierdzone w ubiegłym tygodniu przez stanową Izbę Reprezentantów i Senat znoszą kaucję gotówkową. Legislatura wprowadziła poprawki, uściślające ten zapis. Zatwierdzona poprawka wyjaśnia zapis określający między innymi czy oskarżeni zatrzymani przed 1 stycznia zostaną zwolnieni po wejściu w życie ustawy oraz na wyjaśnieniu, które przestępstwa będą kwalifikowały się do zastosowania aresztu dla podejrzanego przed procesem. Senat Illinois zaznaczył, że ta część ustawy została wyjaśniona we współpracy z organami ścigania i prawnikami. Krytycy SAFE-T Act zwracają uwagę, że nadal dużo wątpliwości budzi zapis dotyczący niektórych warunków zwolnienia przedprocesowego, które nie będą podawane do publicznej wiadomości. Mają też zastrzeżenia co do tego, dlaczego włamanie bez użycia przemocy nie znalazło się na liście przestępstw podlegających zatrzymaniu. Lista przestępstw, które mogłyby skłonić sąd do podjęcia decyzji o zatrzymaniu w areszcie podejrzanego pierwotnie obejmowała morderstwo pierwszego i drugiego stopnia, napaść seksualną, rabunek, włamanie, podpalenie, porwanie, agresywne pobicie skutkujące dużym uszkodzeniem ciała, lub jakiekolwiek inne przestępstwo, które wiąże się z użyciem lub groźbą użycia siły fizycznej lub przemocy. Po wniesieniu poprawek do SAFE-T Act dodano przestępstwa popełnione między innymi z nienawiści, przestępstwa, które wymagają więzienia lub kary pozbawienia wolności, a nie kuratora, tortury na zwierzętach i wypadek spowodowany przez kierowcę pod wpływem alkoholu, podczas którego doszło do poważnego uszkodzenia ciała. Sędziowie mogą jednak zdecydować o zwolnieniu podejrzanych, oskarżonych o takie przestępstwa.

1