Header

Gubernator Illinois zniósł nakaz noszenia maseczek w samolotach, pociągach i autobusach

Gubernator J.B Pritzker zniósł we wtorek wymóg noszenia maseczek we wszystkich środkach transportu publicznego w Illinois. W ten sposób dostosował się do wydanego dzień wcześniej werdyktu przez sąd federalny na Florydzie. Na mocy jego orzeczenie unieważniono zarządzenie dotyczące noszenia maseczek w samolotach, pociągach i autobusach na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Miała ono obowiązywać do 3 maja. Zarządzenie gubernatora Pritzkera ze skutkiem natychmiastowym znosi więc obowiązkowe noszenie maseczek we wszystkich środkach komunikacji a także na lotniskach i stacjach kolejowych oraz przystankach autobusowych. „Jestem dumny z wysiłku nas wszystkich w walce z pandemią koronawirusa” – powiedział Pritzker. Dodał, że nadal nakłania mieszkańców do przestrzegania wytycznych Krajowych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) i do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Wcześniej chicagowski departament lotnictwa poinformował o zniesieniu nakazu noszenia maseczek podobnie jak Metra. Z kolei CTA i Pace podały, że noszenie maseczek jest opcjonalne podobnie jak firmy oferujące przewóz pasażerów Uber i Lyft.

1