Header

Gubernator Illinois zapowiada pomoc w zapewnieniu formuły dla niemowląt

Gubernator J.B. Pritzker zapowiedział pomoc rodzinom o niskich dochodach w związku z brakiem formuły dla dzieci. Od kilku tygodni w amerykańskich sklepach brakuje formuły co spowodowało panikę wśród rodziców. Wykupują oni pozostałości produktu a sklepy wprowadziły ograniczenia w jego sprzedaży. W komunikacie opublikowanym przez biuro gubernatora Pritzkera zaznaczono, że władze Illinois wraz z federalnym departamentem rolnictwa i wydziałem ds. żywności i żywienia zachęcają sprzedawców detalicznych do odłożenia formuły dla niemowląt dla rodzin o niskich dochodach objętych programem żywienia dla kobiet i dzieci. Ponadto władze Illinois uruchomiły infolinię 1-800-843-6154 pod którą udzielane są wskazówki gdzie zaopatrzyć się w formułę dla niemowląt i młodszych dzieci. „Niedobór formuły spowodował ogromny stres, którym poddane są rodziny a moja administracja zrobi wszystko by im pomóc i zapewnić dostęp do żywności dla dzieci” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez biuro gubernatora. Sytuacja powinna się poprawić w ciągu najbliższych tygodni po tym jak zakłady podlegające Abbott Laboratories po uzgodnieniu porozumienia z władzami federalnymi otrzymały zgodę na wznowienie produkcji formuły dla niemowląt. Wcześniej Federalna Administracja ds. Żywności i Leków (FDA) nakazała wstrzymanie produkcji ze względu na wykryte naruszenia.

1