Header

Gubernator Illinois przedłużył moratorium na eksmisje

O 30 dni przedłużone zostało w Illinois moratorium na eksmisję. Gubernator J.B. Pritzker poinformował, że podpisując dokument chciał zagwarantować ochronę osobom najbardziej poszkodowanym przez pandemię. Moratorium dotyczy osób wynajmujących mieszkania, które rocznie zarabiają do 90 tysięcy dolarów lub w przypadku par rozliczających się wspólnie do 198 tysięcy dolarów. Wynajmujący będą zobowiązani przedłożyć właścicielowi budynku odpowiednie zaświadczenie o utracie dochodu z powodu pandemii koronawirusa. Pritzker powiedział, że moratorium gwarantuje właścicielom mniejszych nieruchomości otrzymanie należnej opłaty od osób korzystających z zakazu eksmisji w obecnej sytuacji. Pierwsze takie moratorium gubernator Illinois podpisał w marcu. Z kolei na poziomie krajowym jeszcze we wrześniu krajowe centrum ds. chorób i ich prewencji ogłosiło zakaz eksmisji do końca 2020 roku. Od początku pandemii władze Illinois przekazały zapomogi w wysokości 182 milionów dolarów osobom wynajmującym mieszkania. Skorzystało z nich ponad 36 tysięcy ludzi.

1