Header

Gubernator Illinois popiera zakaz sprzedaży broni szturmowej

Gubernator J.B. Pritzker opowiedział się za propozycją wprowadzenia zakazu w Illinois posiadania broni szturmowej oraz zakazu wydawania pozwoleń na broń osobom poniżej 21. roku życia, chyba że służą w wojsku lub w Gwardii Narodowej. Pritzker przypomniał, że podczas kampanii o reelekcję za priorytet postawił sobie uchwalenie zakazu posiadania broni szturmowej niezależnie od tego, czy nastąpi to jeszcze w tym roku podczas końcowej sesji stanowej legislatury czy dopiero w przyszłym roku. Zaznaczył, że chce by nowe przepisy weszły w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. W ten sposób odniósł się do projektu kongresmana Illinois Boba Morgana z Deerfield. Gubernator podkreślił, że przedstawiony zapis jest zgodny z konstytucją Illinois, choć spodziewa się pozwów sądowych. „Wiele ludzi sprzeciwia się takim ograniczeniom stąd też powinniśmy być przygotowani na pozwy sądowe” – mówił J.B. Pritzker. Oprócz zakazu posiadania broni szturmowej i uniemożliwienia osobom, które nie ukończyły 21 lat otrzymania karty FOID czyli pozwolenia na broń w Illinois, propozycja kongresmana Morgana przewiduje wprowadzenia zakazu posiadania i sprzedaży magazynków o dużej pojemności.

1