Header

Gubernator Illinois popiera wyższe podatki

Gubernator J.B. Pritzker stanął w obronie zatwierdzonych przez legislaturę podwyżek jakie wkrótce zostaną wprowadzone w naszym stanie. Zaznaczył, że dzięki podniesieniu podatków między innymi od sprzedaży paliwa możliwe będzie sfinansowanie planu modernizacji infrastruktury. Pritzker również z zadowoleniem przyjął zgodę Springfield na budowę nowego kasyna w Chicago. Przyznał, że może ono powstać w południowej dzielnicy. „Stworzone zostaną nowe miejsca pracy co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej tej części Wietrznego Miasta” – podkreślił Pritkzer. Zapowiedział, że podpisze nowy budżet w formie zatwierdzonej przez stanową legislaturę, który przewiduje również podwyżkę płacy kongresmanów i senatorów o 1 600 dolarów. W budżecie ujęto ponadto kwotę 29 milionów dolarów na promocję spisu ludności w przyszłym roku ( Census 2020). Illinois na skutek zmniejszenia się liczby ludności może stracić nawet 2 miejsca w Kongresie.

1