Header

Gubernator Illinois podpisał ustawę zapewniającą ochronę prawa aborcyjnego

Gubernator J.B Pritzker podpisał w piątek ustawę o ochronie pacjentów i świadczeniodawców (Patient and Provider Protection Act), przyznając dodatkową ochronę osobom starającym się w Illinois o przeprowadzenie zabiegu aborcji lub opieki zdrowotnej potwierdzającej płeć. Stanowa legislatura zatwierdziła ustawę we wtorek. Przedstawiciel klinik Planned Parenthood of Illinois powiedział, że od czasu obalenia przez Sąd Najwyższy USA decyzji ws. Roe v. Wade placówki przyjmują więcej pacjentów spoza stanu. Wcześniej opieki medycznej związanej między innymi z aborcją szukali w Illinois mieszkańcy 10 może 15 stanów a obecnie 33. Sąd Najwyższy unieważniając  w ubiegłym roku zapis o federalnym prawie do aborcji pozostawił tą decyzję władzom poszczególnych stanów. Niektóre z nich zaostrzyły prawo aborcyjne w wielu przypadkach właściwie uniemożliwiając przeprowadzenie zabiegu a inne jak Illinois zapewniły większą ochronę osobom decydującym się na aborcję.  „Każda osoba, niezależnie od płci, orientacji seksualnej i statusu ekonomicznego ma prawo do prywatności i autonomii cielesnej” – powiedział Pritzker podpisując ustawę w śródmieściu Chicago. Na uroczystości obecny był także prokurator generalny Illinois Kwame Raoul, kilku ustawodawców stanowych i działaczy społecznych. Wspomniana ustawa chroni mieszkańców Illinois przed działaniami z zewnątrz, mającymi na celu prześladowanie tych, którzy dostarczają, otrzymują lub pomagają w dostarczaniu reprodukcyjnej opieki zdrowotnej – w tym aborcji i opieki potwierdzającej płeć – która jest legalna w Illinois. Uniemożliwia firmom oferującym ubezpieczenia zdrowotne naliczanie wyższych kosztów zewnętrznych, gdy pacjenci są zmuszeni do korzystania z opieki zdrowotnej poza siecią z powodu zgłoszenia sprzeciwu moralnego przez dostawcę w sieci zgodnie z ustawą Health Care Right of Conscience Act. Chroni też licencje pracowników służby zdrowia w Illinois, którzy są karani za świadczenie opieki, która jest nielegalna w innym stanie, ale legalna w Illinois. Pozwala ośrodkom porodowym na świadczenie opieki reprodukcyjnej. Ustawa potwierdza, że pielęgniarki i asystenci lekarzy mogą wykonywać aborcje w ramach swojej praktyki.

1