Header

Gubernator Illinois domaga się uruchomienia akcji: „Pomóż Ameryce zagłosować”

Gubernator J.B. Pritzker zaapelował do komisji wyborczej Illinois o zdecydowane działania przed listopadowymi wyborami. Tym bardziej, że w przyszłym tygodniu rozpoczyna się korespondencyjne głosowanie. Pritzker obawia się, że w związku z pandemią i problemami z urzędem pocztowym nie wszyscy mieszkańcy naszego stanu będą mogli skorzystać z prawa do głosowania. Gubernator zwrócił się do komisji wyborczej o użycie 4 milionów dolarów z awaryjnego funduszu na akcję „Pomóż Ameryce zagłosować”. Dodał, że musimy zapewnić bezpieczne i sprawne wybory ale przede wszystkim zagwarantować wszystkim wyborcom możliwość oddania głosu. J.B. Pritkzer nawiązał też do listu wysłanego przez czterech Demokratów i Republikanów odnośnie niewystarczającej liczby sędziów elekcyjnych, którzy mają zasiadać w komisjach wyborczych. Ustalono, że brakuje prawie 15 tysięcy sędziów. Z danych wynika, że w Illinois do głosowania korespondencyjnego zapisało się już ponad 1.6 mln ludzi. Jednak w dalszym ciągu nie wiadomo czy poczta będzie na tyle sprawnie działać, że wyborcy na czas otrzymają karty do głosowania, które następnie powinny trafić do komisji wyborczych. Dlatego w wielu powiatach na terenie Illinois a także w samym Chicago ustawiono dodatkowo przed lokalami wyborczymi skrzynki, do których można wrzucać karty do głosowania korespondencyjnego.

1