Header

Gubernator Bruce Rauner chce wysłać dodatkowych funkcjonariuszy policji stanowej do Chicago

Gubernator Bruce Rauner chce skłonić legislaturę Illinois do przeznaczenia dodatkowych środków na walkę z przestępczością w Chicago. Szczegóły ma przedstawić podczas dzisiejszego wystąpienia na którym ma zaprezentować plan budżetowy. Przewidział w nim między innymi opłacenie w ciągu najbliższych dwóch lat 200 policjantów stanowych, którzy mieliby zostać oddelegowani do Chicago. W ubiegłym miesiącu Rauner wygłaszając przemówienie o stanie stanu (State of the State) zadeklarował zatrudnienie dodatkowych policjantów, którzy mieliby czuwać nad bezpieczeństwem na autostradach w pobliżu Chicago, na których dochodzi do strzelanin.

1