Header

Glencoe wśród najbogatszych miasteczek w USA

Miasteczko znajdujące się na przedmieściach Chicago uplasowano wśród 20-stu najbogatszych w Stanach Zjednoczonych. Położone ponad 20 mil na północ od Chicago, Glencoe jest na 17.miejscu miasteczek o najwyższych rocznych dochodach na mieszkańca – wynika z analizy przeprowadzonej przez stronę internetową FindTheHome. W badaniu brano pod uwagę miejscowości, zamieszkane przez więcej niż 4 tysiące osób. Okazało się, że średni dochód na jednego mieszkańca Glencoe wynosi 103,788 dolarów ponad trzykrotnie więcej niż na przeciętnego rezydenta Illinois (30,019 dolarów). Ponad 85 procent mieszkańców Glencoe ma wyższe wykształcenie a prawie 74 procent żyje w związku małżeńskim. W pierwszej piątce najbogatszych znajdują się cztery miasteczka z Kalifornii i tak na miejscu pierwszym Portola Valley w Kalifornii, gdzie przeciętny dochód na jedną osobe wynosi 152,128 dolarów, na drugim Atherton – 144,197 dolarów, na trzecim Palm Beach na Florydzie – 129,941 dolarów, dalej znowu dwa miasteczka z Kalifornii: Hillsborough – 127,868 dolarów i Woodside- 125,559 dolarów.

1