Header

Fitch obniżył ocenę Chicagowskiej Komisji Edukacji

Agencja Ratingowa Fitch obniżyła do B plus ocenę Chicagowskiej Komisji Edukacji. Bezpośrednim powodem jest zła sytuacja finansowa CPS. Władze stanowe i miejskie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie pomocy dla szkół publicznych, którym grozi bankructwo. W uzasadnieniu decyzji agencja Fitch zaznaczyła, że 20-procentowe cięcia w wydatkach w dalszym ciągu nie poprawiły sytuacji materialnej CPS, a długoterminowy plan wskazuje na wyjście z deficytu dopiero w 2017 roku. Jednak CPS nie jest instutucją dochodową i konieczne jest stałe źródło, z którego otrzymywać będzie odpowiednią kwotę – czytamy w oświadczeniu.
Ocena CPS została obniżona po tym, jak Republikanie zasiadający w stanowej legislaturze zaproponowali przekazanie władzom Illinois kontroli nad chicagowskim dystryktem szkolnym i umożliwienie ogłoszenia przez CPS bankructwa. Plan wspiera gubernator Bruce Rauner z kolei burmistrz Chicago Rahm Emanuel zdecydowanie się mu sprzeciwił.

1