Header

FEMA odmówiła wsparcia mieszkańcom Illinois, poszkodowanym przez powódź

Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego czyli FEMA odmówiła udzielenia wsparcia dla mieszkańców powiatów w Illinois poszkodowanych przez powódź sprzed dwóch miesięcy. Straty szacuje się na blisko 18 milionów dolarów. Federalne wsparcie mogłoby ułatwić mieszkańcom w usunięciu szkód, jakie spowodowało wylanie rzeki Mississippi. 26 lutego władze Illinois zwróciły się z oficjalnym pismem do FEMA o pomoc. W uzasadnieniu odmowy wsparcia W. Craig Fugate, przedstawiciel FEMA zaznaczył, że władze Illinois są w stanie udzielić materialnego wsparcia w odbudowie zniszczeń, spowodowanych przez powódź.

1