Header

Federalni śledczy przeszukali biuro radnej z powodu wątpliwości ws. budowy domu

FBI ujawniło powody przeszukania biura chicagowskiej radnej z 34. okręgu, Carrie Austin. Sprawa dotyczy wybudowanego przez nią 3 lata temu domu. Okazało się, że Austin wcześniej zwróciła się z prośbą o zmianę tzw. zoning by w tym miejscu możliwa była budowa nie tylko jej domu wartego 300 tysięcy dolarów ale także kompleksu kondominiów i 6 innych domów. Cały projekt oszacowano na 3.6 mln. dolarów. Zaledwie parę miesięcy po zmianie statusu niezagospodarowanego terenu Carrie Austin otrzymała pozwolenie na budowę domu. Austin jest byłą przewodniczącą komitetu budżetowego Rady Miasta. Poddano ją dokładniejszej kontroli po zarzutach korupcyjnych, jakie usłyszał radny Ed Burke i po sprawdzeniu decyzji podjętych przez radnego Danny’ego Solisa, który z kolei był przewodniczącym komitetu ds. podziału na strefy.

1