Header

Facebook wypłaca odszkodowania

Ponad 1 milion użytkowników Facebooka w Illinois w marcu powinno otrzymać drugi czek w ramach ugody zawartej w 2020 roku wynikającej z pozwu zbiorowego. Pierwsza runda papierowych czeków i elektronicznych płatności rozpoczęła się 9 maja 2022 roku. Prawie 1,4 mln mieszkańców Illinois złożyło roszczenia w ramach ugody dotyczącej naruszenia prywatności przez ten popularny portal społecznościowy. W ramach zawartej ugody Facebook ma wypłacić w sumie 650 mln dolarów. Pozew został złożony w związku z gromadzeniem i przechowywaniem przez Facebook danych biometrycznych użytkowników z Illinois bez ich zgody. Argumentowano, że Facebook naruszył Illinois Biometric Information Privacy Act.  Osoby objęte ugodą to użytkownicy Facebooka z naszego stanu, w przypadku których portal społecznościowy stworzył i przechowywał szablon twarzy po 7 czerwca 2011 roku. Warunkiem otrzymania odszkodowania jest udowodnienie, że użytkownicy byli mieszkańcami Illinois przez co najmniej 183 dni. Czeki na kwotę 397 dolarów zostały wysłane do 1,4 miliona użytkowników portalu społecznościowego w Illinois. Nie wszystkie z tych płatności zostały przyjęte lub zrealizowane, a czeki zostały unieważnione jesienią 2022 roku – wynika z opublikowanego raportu. Ci, którzy przyjęli płatności, kwalifikują się teraz do drugiej wypłaty uzupełniającej w wysokości 30 dolarów.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1