Header

Ewakuacja Mariano’s w Lombard z powodu pogróżki o podłożeniu bomby

Z powodu fałszywej pogróżki o podłożeniu bomby zamknięto w poniedziałek sklep Mariano’s w Lombard. Policja otrzymała telefoniczne zgłoszenie o ładunku wybuchowym w sklepie przy ulicy Roosevelt około 4:30 po południu. Na miejsce wysłano specjalną jednostkę zajmującą się rozbrajaniem bomb. Sklep ewakuowano. Po dokładnym przeszukaniu budynku nic jednak nie znaleziono. Sklep ponownie otwarto o 6:30 wieczorem. W sprawie wszczęto dochodzenie.

1