Header

Ewakuacja szkoły w Glen Ellyn z powodu pogróżek o bombie

Szkoła elementarna w zachodnim rejonie metropolii chicagowskiej została dziś ewakuowana z powodu pogróżek o bombie znajdującej się na terenie placówki. Uczniów ze szkoły Church Hill Elementary przy 240 Geneva Rd. w Glen Ellyn, bezpiecznie udało się wyprowadzić z budynku. W szkole pojawili się policjanci z jednostki specjalnej. Jak informuje departament policji Chicago na terenie szkoły nie zanleziono ładunku wybuchowego.

1