Header

Eric Carter do czasu wybrania nowego nadkomisarza będzie zarządzał departamentem policji Chicago

Pierwszy zastępca nadkomisarza Eric Carter będzie pełnił tymczasowo obowiązki szefa departamentu policji Chicago. Taką decyzję podjęto po rezygnacji ze stanowiska Davida Browna. Byłego nadkomisarza chicagowskiej policji już w środę nie było w komendzie głównej choć swoje obowiązki miał pełnić jeszcze jeden dzień. Eric Carter był zastępcą nadkomisarza policji od lipca 2020 roku. To on nadzorował między innymi operacje rozmieszczania patroli, detektywów i operacje specjalne. „To dla mnie zaszczyt służyć jako tymczasowy nadkomisarz i kierować dzielnymi mężczyznami i kobietami z departamentu policji” – powiedział Carter. „Będziemy kontynuować postępy, które poczyniliśmy pod kierownictwem nadkomisarza Browna, aby zbudować zaufanie w naszych społecznościach i wzmocnić bezpieczeństwo w każdym sąsiedztwie” – dodał. Eric Carter od 30 lat służy w chicagowskiej policji. Przyszłego nadkomisarza wyłoni spośród kandydatów nowy burmistrz Chicago.

1