Header

Emanuel zapewnia: Nie ma planu „białego Chicago”

Demokratyczny kandydat na gubernatora Illinois, Chris Kennedy oskarżył burmistrza Rahma Emanuela, że dokłada starań, by Chicago było „bardziej białe”. W tym celu opracował nawet „specjalny plan gentryfikacji” , by pozbyć się kolorowej ludności, zwłaszcza czarnoskórej z naszego miasta. Emanuel nazwał teorię Kennedy’ego „halucynacją”. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że Afroamerykanie wyprowadzają się z Wietrznego Miasta co go niepokoi, jednak nie jest to efekt działań administracji obecnego burmistrza. Podczas spotkania w fabryce w dzielnicy Austin, Rahm Emanuel powiedział, że w celu zatrzymania czarnoskórych mieszkańców zdecydowano się na kolejne inwestycje zwłaszcza w południowych dzielnicach Chicago, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy. Dodajmy, że Emanuel oficjalnie nie udzielił poparcia żadnemu z kandydatów partii demokratycznej, ubiegających się o stanowisko gubernatora w tegorocznych wyborach.

1