Header

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzeństwa

Dziś Międzynarodowy Dzień Rodzeństwa. W Stanach Zjednoczonych ochodzony jest on  od roku 1998.

Posiadanie rodzeństwa jest bardzo korzystne. Badania wskazują, że kochające rodzeństwo sprzyja podejmowaniu dobrych uczynków (takich jak pomoc sąsiadom, czy kolegom ze szkoły) i altruizmowi jako takiemu. Okazało się wręcz, że miłość rodzeństwa ma większy wpływ na ludzi, niż miłość rodzicielska, jeśli chodzi o gotowość świadczenia pomocy. Brat lub siostra może być najpewniejszym powiernikiem. Często właśnie rodzeństwo jest najważniejszym źródłem wsparcia emocjonalnego dla nastolatka, bowiem rodzice mają w tym okresie trudności ze znalezieniem wspólnego języka z dziećmi

Z ciekawostek warto wiedzieć, że jedynacy są narażeni o 50% częściej na nadwagę i otyłość, niż dzieci mające rodzeństwo. Tak wykazało badanie, które objęło 12700 dzieci z ośmiu krajów Europy. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest większa ilość zabaw związanych z aktywnością fizyczną w rodzinach, gdzie jest więcej niż jedno dziecko. Jak wynika z badań, rodzeństwo bawi się ze sobą około 10 godzin tygodniowo, czyli więcej niż z rodzicami. Dzieci, które wzrastały w towarzystwie rodzeństwa są mniej skłonne do rozwodów w dorosłości. A zatem apel do rodziców: powiększajcie swoje rodziny, a wszyscy będą szczęśliwsi!

TS

1