Header

Dystrykt szkolny w Dallas umieścił zabójcę z Kenoshy na liście współczesnych bohaterów

Dystrykt szkolny z Dallas przeprosił za umieszczenie Kyle’a Rittenhouse’a na liście bohaterów. Uczniowie tego dystryktu otrzymali polecenie napisania eseju o współczesnym bohaterze. Na liście znalazło się nazwisko 17-latka z Antioch, oskarżonego o zamordowanie dwóch osób podczas zamieszek w Kenosha. Rittenhouse został zaproponowany przez dystrykt jako bohater bieżących czasów obok takich osób jak Gandhi, Cesar Chavez, Malcolm X, George Floyd i Joseph Rosenbaum, ten ostatni to jedna z ofiar zastrzelona przez nastolatka z Antioch. Zarząd dystryktu szkolnego w Dallas zaznaczył, że lista ta nie została zatwierdzona i usunięto ją z Google Classroom po tym jak została opublikowana we wtorek. W sprawie wszczęto postępowanie wyjaśniające. Nie podano nazwiska osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tej listy. Rodzice uczniów dystryktu z Dallas zgłosili szereg skarg w których nie kryli oburzenia.

1