Header

Dopiero w 2020 roku do 13 dolarów wzrośnie minimalna stawka godzinowa w powiecie Cook

Komisja powiatu Cook przegłosowała we wtorek podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 13 dolarów. Nie oznacza to jednak, że płaca wzrośnie natychmiast. Dopiero w 2020 roku obowiązująca stawka minimalna miałaby wynosić 13 dolarów na godzinę. Pierwsza podwyżka do 10 dolarów na godzinę powinna wejść w życie od 1 lipca 2017 roku. Kolejne podniesienie stawki przewidziano na 2018 rok do 11 dolarów, rok później miałaby wzrosnąć do 12 dolarów i w 2020 do 13. Obecna stawka wynosi 8.25 dol. i jak twierdzą związki zawodowe i sami pracownicy jest ona za niska, gdyż koszty utrzymania są znacznie wyższe. Komisarz Richard Boykin po głosowaniu wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że mieszkańcy powiatu Cook zasługują na uczciwą płacę, zapewniającą im godne życie.

1