Header

Donald Trump wysłał do Chicago agentów ATF

Prezydent Donald Trump wysłał do Chicago kolejne służby federalne, mające pomóc w zapanowaniu nad przemocą. Policji miejskiej i stanowej Illinois pomagać ma 20 agentów biura ds. alkoholu, tytoniu, broni i materiałów wybuchowych (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives). Agenci ATF mają głównie wspierać lokalną policję w zatrzymywaniu sprawców strzelanin i osób, zajmujących się przemytem broni do Wietrznego Miasta. Bardzo pomocna przy pracy agentów jest stosowana przez nich nowoczesna technologia balistyczna do zwalczania przestępczości. Jeszcze w styczniu Donald Trump na Twitterze zapowiedział, że jeżeli władze Chicago same nie uporają się z narastającą przestępczością do wyśle do naszego miasta dodatkowe służby federalne. Nowi agenci ATF dołączyli do pracujących już z chicagowską policją 35 funkcjonariuszy tego biura.

1